รู้จักกับวัฒนธรรมหมู่บ้านมอญ มนต์เสน่ห์แห่งความสงบและเรียบง่าย

สำหรับหมู่บ้านมอญ นับเป็นหมู่บ้านที่มีมนต์เสน่ห์ที่หาชมได้ยาก เพราะชาวมอญยังมีชีวิตความเป็นอยู่แบบดั้งเดิมที่พร้อมให้นักท่องเที่ยวมาเรียนรู้ไปด้วยกัน

BOOK
NOW
CLOSE
Check-in
Check-out
1
2
0
0-6 ปี
BOOK NOW