เดอะ โฟลทเฮ้าส์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท

เงื่อนไขของโรงแรม

นโยบายทั่วไป

 • การสำรองห้องพักต้องชำระเงินเต็มจำนวนหลังจากทำการจอง เท่านั้น
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือแก้ไขการสำรองห้องพักซึ่งปรากฏว่าลูกค้ามีพฤติกรรมน่าสงสัยหรือฉ้อโกงบัตรเครดิต
 • การเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกจะต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษรโดยยืนยันทางอีเมล์หรือแบบฟอร์มการติดต่อในเว็บไซต์
 • ไม่อนุญาตให้นำอาหารมาประกอบอาหารในบริเวณที่พักโดยเด็ดขาด
 • ค่าใช้จ่ายจะถูกเรียกเก็บในสกุลเงินบาทไทย

นโยบาย การเปลี่ยนแปลง ยกเลิก หรือการไม่เข้าพัก

 • การเปลี่ยนแปลงการเข้าพักสามารถทำได้โดยไม่เสียค่าปรับภายใน 72 ชั่วโมงก่อนการเข้าพัก ขื้นอยู่กับสถานะห้องว่าง และอัตราค่าที่พักอาจปรับขึ้นตามอัตราใหม่ กรุณาตรวจสอบเงื่อนไขการเข้าพักเพิ่มเติม
 • ไม่อนุญาตให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงการสำรองห้องพัก ในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวเช่น วันหยุดยาวหรือหยุดนักขัตฤกษ์ ปีใหม่ไทย (สงกรานต์) คริสต์มาสและปีใหม่
 • การลดจำนวนห้องพัก หรือลดจำนวนวันที่เข้าพัก ไม่สามารถคืนเงินได้
 • การยกเลิกก่อนเข้าพักไม่น้อยกว่า 72 ชั่วโมงจะได้รับการคืนเงินเต็มจำนวน หลังจากหักค่าธรรมเนียม 5%
 • หากมีการแจ้งยกเลิกน้อยกว่า 72 ชั่วโมง ก่อนการเข้าพักจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียม การยกเลิก 1 คืน กรุณาตรวจสอบเงื่อนไขการเข้าพักเพิ่มเติม
 • ช่วงเวลาที่กำหนด 72 ชั่วโมง หรือ 3 วันทำการไม่รวมวันหยุดสุดสัปดาห์ (วันเสาร์และวันอาทิตย์) และวันหยุดนักขัตฤกษ์
 • การไม่แสดงตัวเข้าพัก โดยไม่แจ้งล่วงหน้าก่อน 72 ชั่วโมง จะไม่มีการคืนเงินค่าที่พักไม่ว่ากรณีใดๆ
 • กรุณาศึกษาโปรโมชั่นให้ละเอียด เพราะบางโปรโมชั่นนั้นไม่อนุญาตให้มีการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกเนื่องจากเป็นราคาพิเศษ

นโยบายจำนวนผู้เข้าพัก

 • ผู้ใหญ่พักได้ 2 ท่าน
 • ผู้ใหญ่พักได้ 3 ท่านหากจองมาแบบมีเตียงเสริม
 • ในกรณี ผู้เข้าพัก เป็น ผู้ใหญ่ 2 ท่าน และ เด็ก 2 ท่าน ผู้จองจะต้องทำการแจ้งให้ทางโรงแรมทราบล่วงหน้า และมีค่าใช้จ่าย โดยเด็กท่านแรกเป็นเตียงร่วมกับผู้ปกครองบริการอาหารเช้า 1 ชุด (ไม่มีบริการเตียงเสริม) เด็กท่านที่ 2 จำเป็นต้องเพิ่มเตียงเสริมในราคาปกติ

นโยบายสำหรับเด็ก

 • ทางโรงแรมยินดีต้อนรับเด็ก คำจำกัดความของเด็ก คือต้องมีอายุไม่เกิน 12ปี
 • ทารก อายุต่ำกว่า 2 ขวบ พักฟรี โดยพักเตียงร่วมกับผู้ปกครองพร้อมบริการอาหารเช้า 1 ชุด (ไม่มีบริการเตียงเสริม)
 • เด็กอายุ 2-12 ปี เด็กท่านแรกสามารถพักเตียงร่วมกับผู้ปกครองบริการอาหารเช้า 1 ชุด (ไม่มีบริการเตียงเสริม) เด็กท่านที่ 2 ต้องเพิ่มเตียงเสริมในราคาปกติ

นโยบายเตียงเสริม

 • จำนวนเตียงเสริมในห้องพักสูงสุดจำนวน 1 เตียง
 • โรงแรมอาจจัดเดย์เบดเป็นเตียงเสริม และมีการเรียกเก็บค่าบริการเตียงเสริมพร้อมอาหารเช้า ก่อนเข้าพักหรือก่อนการใช้งาน

นโยบายเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง

 • ไม่อนุญาตให้นำสัตว์เลี้ยงเข้าพักในทุกกรณี หากฝ่าฝืนทางโรงแรมขออนุญาตเรียกค่าปรับ

นโยบายเกี่ยวกับการสูบบุหรี่

 • ไม่อนุญาตให้สูบบุหรี่ภายในห้องพัก หากฝ่าฝืนทางโรงแรมขออนุญาตเรียกค่าปรับ

นโยบายเกี่ยวกับเสียง

 • โรงแรมขอความร่วมมือในการไม่ทำเสียงรบกวนผู้เข้าพักท่านอื่น โดยเฉพาะหลังเวลา 22.00 น. ทางโรงแรมสงวนสิทธิ์ในการให้บริการห้องพักของโรงแรมหากพบว่ามีเสียงรบกวนผู้เข้าพักท่านอื่น และงดการให้บริการเข้าพักโดยไม่คืนเงินค่าห้องพัก

นโยบายการทำอาหาร

 • ไม่อนุญาตให้ประกอบอาหารใด ๆ ในห้องพักและบริเวณรีสอร์ทโดยรอบ
BOOK
NOW
CLOSE
Check-in
Check-out
1
2
0
0-6 ปี
BOOK NOW