เดอะ โฟลทเฮ้าส์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท

เกี่ยวกับกาญจนบุรี

จังหวัดกาญจนบุรี ลักษณะทางภูมิประเทศส่วนใหญ่จะเป็นป่า พื้นที่ทั้งหมดประมาณ 19,473 ตารางกิโลเมตร อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ 129 กิโลเมตร ชายแดนติดต่อกับสาธารณรัฐสหภาพพม่า อาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง ได้แก่ ทิศเหนือติดกัลจังหวัดตากและจังหวัดอุทัยธานี ทิศใต้ติดกับจังหวัดราชบุรี ทิศตะวันออกติดกับจังหวัดสุพรรณบุรีและนครปฐม ทิศตะวันตกติดกับสาธารณรัฐสหภาพพม่า ภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นป่าเขา มีทั้งป่าโปร่งและป่าเบญจพรรณ และป่าดงดิบ ทำให้สามารถพบน้ำตกสวยงามหลายแห่ง ถนนธงชัยเป็นประหนึ่งเส้นกั้นชายแดนไทยพม่า แม่น้ำสายสำคัญคือแม่น้ำแควน้อย และแม่น้ำแควใหญ่ ซึ่งให้กำเนิดแม่น้ำแม่กลอง กาญจนบุรีเป็นดินแดนแห่งธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ด้วยผืนป่า พรรณไม้ ถ้ำ น้ำตก รวมถึงประเพณีวัฒนธรรมอันหลากหลายของผู้คนหลากเชื้อชาติที่อาศัยอยู่ร่วมกัน ทั้งไทย พม่า มอญ กะเหรี่ยง ฯลฯ กาญจนบุรียังเต็มไปด้วยเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ซึ่งมีอนุสรณ์สถานหลายแห่งปรากฏให้เห็นเป็นหลักฐาน เช่น สะพานข้ามแม่น้ำแคว สุสานทหารสัมพันธมิตร พิพิธภัณฑ์ช่องเขาขาด ฯลฯ มีกิจกรรมมากมายสำหรับคุณ โดยเฉพาะกิจกรรมทางธรรมชาติ อาทิเช่น ตกปลา ล่องแก่ง พายเรือแคนู ขี่จักรยานชมธรรมชาติ ดูดาว ขี่ช้าง เดินป่า หรือแม้แต่การอยู่บนแพธรรมชาติ

เศรษฐกิจในจังหวัดเติบโตขึ้นทุกปี สินค้าที่สำคัญคือน้ำตาล สินค้าเกษตร และอัญมนี ด้วยพื้นที่ทางธรรมชาติของจังหวัด ทำให้การท่องเที่ยวเป็นหนึ่งในการสร้างรายได้ให้กับชาวท้องถิ่น โดยนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวชมตลอดเวลา ทุกอย่างนี้ทำให้จังหวัดกาญจนบุรีดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก และรีสอร์ทของเราคือหนึ่งสถานที่ที่ทุกคนนิยมมาพัก

BOOK
NOW
CLOSE
Check-in
Check-out
1
2
0
0-6 ปี
BOOK NOW