FH202 ทัวร์ 3 วัน 2 คืน The Floathouse & Nature Discovery

PACKAGE

ไฮไลต์

ชมพิพิธภัณฑ์ทางรถไฟไทย-พม่า, สุสานทหารสัมพันธมิตรดอนรัก, สะพานข้ามแม่น้ำแคว ,ชมพิพิธภัณฑ์ช่องเขาขาด, น้ำตกไทรโยคใหญ่,เดินชมจุดชมวิวแม่น้ำแควน้อยหมู่บ้านมอญ ถ้ำพระ ผาเอน พระธาตุอินแขวนจำลอง
และถ้ำละว้า ขึ้นรถไฟสายประวัติศาสตร์ พักเดอะ โฟลทเฮ้าส์ ริเวอร์แคว

 • ทัวร์ 3 วัน 2 คืน The Floathouse & Nature Discovery
17,400 บาท

รายการท่องเที่ยวนี้รวม

 • ที่พักเดอะ โฟลทเฮ้าส์ ริเวอร์แคว 2 คืน
 • อาหาร 7 มื้อ (กลางวัน เย็น เช้า กลางวัน เย็น เช้า กลางวัน) ดังปรากฏในรายการ
 • พาหนะ รับ-ส่ง จากกรุงเทพฯ ถึงกาญจนบุรี
 • ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ดังปรากฎในรายการ
 • มัคคุเทศก์นำเที่ยว
 • ประกันอุบัติเหตุ

รายการท่องเที่ยวนี้ไม่รวม

 • รายการพิเศษนอกเหนือจากที่ระบุไว้
 • มื้ออาหารที่มิได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ

หมายเหตุ

 • รายการดังกล่าวสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมของสภาพภูมิอากาศ เวลา และสถานการณ์ ซึ่งคงประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้าของบริษัทฯ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้เผื่อเวลา เมื่อวางแผนการโดยสารเครื่องบิน รถไฟ หรืออื่น ๆ หลังจากทัวร์
 • หากลูกค้าปฏิเสธการให้บริการ รายการใดรายการหนึ่ง ไม่สามารถขอเป็นส่วนลด หรือคืนค่าบริการได้

ราคาแพกเกจ

 • ผู้ใหญ่ท่านละ 17,400 บาท
 • เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ท่านละ 13,050 บาท
 • พักเดี่ยวชำระเพิ่ม 5,000 บาท

กำหนดกการ

 1. วันแรก BANGพิพิธภัณฑ์ทางรถไฟไทย-พม่า /สุสานทหารสัมพันธ์มิตรดอนสัก /สะพานข้ามแม่น้ำแคว /ช่องเขาขาดKOK-KANCHANABURI-THE FLOATHOUSE RIVER KWAI
  06.00 ออกเดินทางจากจุดนัดหมาย โรงแรมในเขตใจกลางกรุงเทพฯ ด้วยรถบัสปรับอากาศ หรือ รถตู้ปรับอากาศ
  ช่วงเช้า ชมพิพิธภัณฑ์ทางรถไฟไทย-พม่า พิพิธภัณฑ์เอกชน เป็น Gallery Museum แสดงภาพถ่าย โดยแสดงเรื่องราวระหว่างการสร้างทางรถไฟสายไทย-พม่า สมัยสงครามโลกครั้งที่สองอย่างละเอียดที่สุดในกาญจนบุรี หลังจากนั้น พาท่านเข้าเยี่ยมชม ที่พักพิงสุดท้ายของเชลยศึกผู้สร้างทางรถไฟสายดังกล่าว ณ สุสานทหารสัมพันธมิตรดอนรัก ก่อนนำท่าน ชมสะพานข้ามแม่น้ำแคว ซึ่งโด่งดังไปทั่วโลกจากภาพยนต์ฮอลลีวูด
  12.00 รับประทานอาหารเที่ยงที่ร้านอาหารท้องถิ่น ก่อนเดินทางไปพิพิธภัณฑ์ช่องเขาขาด ช่วงบ่ายนำชมพิพิธภัณฑ์ช่องเขาขาด ชมวีดิทัศน์บอกเล่าของเรื่องราวของอดีตเชลยศึก ซึมซับบรรยากาศความโหดร้ายของสงคราม ผ่านตัวอักษร ภาพวาด และสิ่งของที่จัดแสดง ก่อนเดินเท้าตามเส้นทางรถไฟสายมรณะ สัมผัสบรรยากาศพื้นที่จริงของช่องเขาที่ขาดด้วยแรงงานมนุษย์ จากนั้นเดินทางเข้าสู่ที่พักโดยนั่นเรือหางยาวที่ ท่าเรือพุตะเคียน ชมธรรมชาติสองฝั่งแม่น้ำแควน้อย เช็คอิน ณ. เดอะ โฟลทเฮ้าส์ ริเวอร์แคว ที่พักเเบบวิลล่ากลางสายน้ำสุดหรูหราบนผืนน้ำแควน้อยที่ถูกกล่าวถึงในระดับโลก ที่โดดเด่นด้วยการออกแบบสไตล์พื้นบ้านร่วมสมัย Contemporary Boutique Folk Style โดยผสมผสานศิลปะเเบบตะวันออกเข้ากับศิลปะพื้นถิ่น มีการใช้เฟอร์นิเจอร์ใช้ไม้สักกลมกลืนไปทั้งห้อง สิ่งอำนวยความสะดวกมีให้ครบครัน
  19.00 รับประทานอาหารค่ำเลิศรส รับประทานอาหารค่ำเลิศรส จากนั้นนำชมศิลปะการแสดง รำมอญ ที่หาชมได้ยากยิ่งในปัจจุบัน พักผ่อนในยามราตรีแล้วพักผ่อนตามอัธยาศัย ณ เดอะ โฟลทเฮ้าส์ ริเวอร์แคว
 2. วันที่สอง น้ำตกไทรโยคใหญ่ /หมู่บ้านมอญ, ถ้ำพระ ผาเอน วัดมอญ /ถ้ำละว้า
  07.00 รับอรุณยามเช้าอย่างสดชื่น บริการอาหารเช้า
  09.00 นำท่านนั่งเรือหางยาว สู่น้ำตกไทรโยคใหญ่ หรือน้ำตกเขาโจน ที่ไหลลงสู่แม่น้ำแควน้อย มีแหล่งกำเนิดจากพุต้นน้ำในผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์ของอุทยานแห่งชาติไทรโยค น้ำตกมีความสูงประมาณ 8 เมตรและมีน้ำไหลตลอดทั้งปี จากนั้นนั่งเรือหางยาวไปหมู่บ้านมอญ เพื่อเดินชมจุดชมวิวแม่น้ำน้ำแควน้อย ชมถ้ำพระ ผาเอน วัดมอญและพระธาตุอินแขวนจำลอง บนพื้นที่ปกคลุมไปด้วยธรรมชาติบริสุทธิ์ วัฒนธรรมชาวมอญและกลับรีสอร์ท
  12.00 รับประทานอาหารกลางวัน ณ.ห้องอาหารของรีสอร์ท จากนั้นนำท่านเดินเข้าชม ถ้ำละว้า ชมความงามของหินงอก หินย้อย ม่านหินย้อย และหินที่มีประกายเพชรจากแร่ซิลิกา ตามผนังถ้ำและเสาถ้ำจะเต็มไปด้วยผลึกที่เป็นประกายระยิบระยับ เมื่อกระทบกับแสงไฟ
  19.00 รับประทานอาหารค่ำเลิศรส แล้วพักผ่อนตามอัธยาศัย ณ เดอะ โฟลทเฮ้าส์ ริเวอร์แคว
 3. วันที่สาม ขึ้นรถไฟไปตามเส้นทางสายประวัติศาสตร์
  07.00 รับอรุณยามเช้าอย่างสดชื่น บริการอาหารเช้า พักผ่อนตามอัธยาศัย สัมผัสมหัศจรรย์ความสวยงามของธรรมชาติของแม่น้ำและขุนเขาอันบริสุทธิ์
  11.30 บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น
  13.00 ขึ้น รถไฟไปตามเส้นทางสายประวัติศาสตร์ ผ่านช่วงโค้งเลียบถ้ำกระแซ และแม่น้ำแควน้อย
  14.30 เดินทางกลับกรุงเทพฯ พร้อมความทรงจำที่ยากจะลืมเลือน
  18.00 ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

สำรวจแพ็กเก็จอื่น ๆ

PACKAGE

D100 ทัวร์ริเวอร์แควเต็มวัน

 • ทัวร์ริเวอร์แควเต็มวัน
 • ชมพิพิธภัณฑ์ทางรถไฟไทย-พม่า สุสานทหารสัมพันธมิตรดอนรัก สะพานข้ามแม่น้ำแคว และ นั่งรถไฟสายประวัติศาสตร์
PACKAGE

FH101 ทัวร์ 2 วัน 1 คืน The Floathouse River Kwai

 • ทัวร์ 2 วัน 1 คืน The Floathouse River Kwai
 • ชมพิพิธภัณฑ์ทางรถไฟไทย-พม่า, สุสานทหารสัมพันธมิตรดอนรัก ,สะพานข้ามแม่น้ำแคว , ชมพิพิธภัณฑ์ช่องเขาขาด, เดินชมจุดชมวิวแม่น้ำแควน้อย,หมู่บ้านมอญ ถ้ำพระ ผาเอน พระธาตุอินแขวนจำลอง , ขึ้นรถไฟสายประวัติศาสตร์ พักเดอะ โฟลทเฮ้าส์ ริเวอร์แคว
PACKAGE

Wedding Package Promotion

 • Wedding Package Promotion
 • สร้างสรรค์ช่วงเวลาพิเศษแห่งความประทับใจ
PACKAGE

FH102 ทัวร์ 3 วัน 2 คืน Floating Villa River Retreat & Local Experience

 • ทัวร์ 3 วัน 2 คืน Floating Villa River Retreat & Local Experience
 • ชมพิพิธภัณฑ์ทางรถไฟไทย-พม่า สุสานทหารสัมพันธมิตรดอนรัก สะพานข้ามแม่น้ำแคว ชมพิพิธภัณฑ์ช่องเขาขาด ชมจุดชมวิวแม่น้ำแควน้อย หมู่บ้านมอญ ถ้ำพระ ผาเอน พระธาตุอินแขวนจำลอง ศึกษาวัฒนธรรมของชาวมอญ ขึ้นรถไฟสายประวัติศาสตร์ พักเดอะ โฟลทเฮ้าส์ ริเวอร์แคว
PACKAGE

FH202 ทัวร์ 3 วัน 2 คืน The Floathouse & Nature Discovery

 • ทัวร์ 3 วัน 2 คืน The Floathouse & Nature Discovery
 • ชมพิพิธภัณฑ์ทางรถไฟไทย-พม่า, สุสานทหารสัมพันธมิตรดอนรัก, สะพานข้ามแม่น้ำแคว ,ชมพิพิธภัณฑ์ช่องเขาขาด, น้ำตกไทรโยคใหญ่,เดินชมจุดชมวิวแม่น้ำแควน้อยหมู่บ้านมอญ ถ้ำพระ ผาเอน พระธาตุอินแขวนจำลอง และถ้ำละว้า ขึ้นรถไฟสายประวัติศาสตร์ พักเดอะ โฟลทเฮ้าส์ ริเวอร์แคว
BOOK
NOW
CLOSE
Check-in
Check-out
1
2
0
0-6 ปี
BOOK NOW