RS 202 River Kwai Discovery

PACKAGE

ไฮไลต์

ชมพิพิธภัณฑ์ทางรถไฟไทย-พม่า สุสานทหารสัมพันธมิตรดอนรัก สะพานข้ามแม่น้ำแคว ล่องเรือชมลำน้ำแคว ชมพิพิธภัณฑ์ช่องเขาขาด หมู่บ้านมอญ ชมระบำมอญ น้ำตกไทรโยคใหญ่ ถ้ำละว้า นั่งรถไฟสายประวัติศาสตร์ พักริเวอร์แควรีโซเทล

 • 3 วัน 2 คืน
17,100 บาท

รายการท่องเที่ยวนี้รวม

 • ที่พักเดอะโฟลทเฮ้าส์ริเวอร์แคว 2 คืน
 • อาหาร 7 มื้อ (กลางวัน เย็น เช้า กลางวัน เย็น เช้า กลางวัน) ดังปรากฎในรายการ
 • พาหนะ รับ-ส่ง จากกรุงเทพฯ ถึงกาญจนบุรี
 • ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ท่องเที่ยวดังปรากฎในรายการ
 • มัคคุเทศก์นำเที่ยว

รายการท่องเที่ยวนี้ไม่รวม

 • รายการพิเศษนอกเหนือจากที่ระบุไว้
 • มื้ออาหารที่มิได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ

หมายเหตุ

 • รายการดังกล่าวสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมของสภาพภูมิอากาศ เวลา และสถานการณ์  ซึ่งคงประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้าของบริษัทฯ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้เผื่อเวลาแล้ว เมื่อวางแผนการโดยสารเครื่องบิน รถไฟ หรืออื่น ๆ หลังจากทัวร์
 • หากลูกค้าปฏิเสธการให้บริการ รายการใดรายการหนึ่ง ไม่สามารถขอเป็นส่วนลด หรือคืนค่าบริการได้

อัตตราค่าบริการ

 • ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ 17,100 บาท
 • ผู้ใหญ่พักเดี่ยว จ่ายเพิ่ม ท่านละ 5,000 บาท
 • เด็กอายุ 3-12 ปี พักรวมกับผู้ปกครอง ราคาท่านละ 12,850 บาท

กำหนดกการ

 1. 06.00 น.ออกเดินทางจากจุดนัดหมาย โรงแรมในเขตใจกลางกรุงเทพฯ ด้วยรถปรับอากาศ
  ช่วงเช้าชมพิพิธภัณฑ์ทางรถไฟไทย-พม่า พิพิธภัณฑ์เอกชน เป็นอาคารปรับอากาศ ซึ่งจัดแสดงเรื่องราวระหว่างการสร้างทางรถไฟสายไทย-พม่า สมัยสงครามโลกครั้งที่สองอย่างละเอียดที่สุดในกาญจนบุรี หลังจากนั้น พาท่านเข้าเยี่ยมชม ที่พักพิงสุดท้ายของเชลยศึกผู้สร้างทางรถไฟสายดังกล่าว ณ สุสานทหารสัมพันธมิตรดอนรัก ก่อนนำท่าน ชมสะพานข้ามแม่น้ำแควซึ่งโด่งดังไปทั่วโลกจากภาพยนต์ฮอลลีวูด
  12.00 น.นำท่านลงเรือหางยาว สัมผัสบรรยากาศของธรรมชาติแมกไม้เขียวชะอุ่มตลอดสองฝั่งแม่น้ำแควน้อย ถึงที่พัก เดอะโฟลทเฮ้าส์ริเวอร์แคว บริการอาหารกลางวัน
  ช่วงบ่ายลงเรีอหางยาว ก่อนนำท่านเดินชมหมู่บ้านมอญ ถ้ำพระ ผาเอน บนพื้นที่ปกคลุมไปด้วยธรรมชาติบริสุทธิ์และโดดเด่นด้วยวัฒนธรรมของชาวมอญ
  19.00 น.รับประทานอาหารค่ำเลิศรส จากนั้นนำชมศิลปะการแสดงรำมอญ ที่หาชมได้ยากยิ่งในปัจจุบัน แล้วพักผ่อนตามอัธยาศัย
 2. 07.00 น.รับอรุณยามเช้าอย่างสดชื่น บริการอาหารเช้าหอมกรุ่น
  08.30 น.นำท่านล่องเรือสู่อุทยานแห่งชาติน้ำตกไทรโยคใหญ่ ซึ่งเป็นน้ำตกที่แปลกกว่าน้ำตกที่อื่นๆ ตรงที่ น้ำตกจะไหลจากลำธารแล้ว ท้ายสุดจะมาลงยังชะง่อนหินสุดท้ายสู่ลำน้ำแควน้อย
  12.00 น.ล่องเรือกลับมารับประทานอาหารกลางวัน ที่รีโซเทล
  13.00 น.นำท่านสู่ถ้ำละว้า เดินชมความงามของหินงอกหินย้อย ก่อนกลับที่พัก แล้วสนุกสนานกับการว่ายน้ำ พายเรือแคนู หรือล่องแพเปียก แล้วผ่อนคลายกับการนวดแผนไทย (มีค่าใช้จ่าย)
  19.00 น.รับประทานอาหารค่ำเลิศรส แล้วพักผ่อนในยามราตรี
 3. 07.00 น.รับอรุณยามเช้าอย่างสดชื่น บริการอาหารเช้าหอมกรุ่น
  08.30 น.เตรียมเก็บสัมภาระลงเรือเดินทางสู่ท่าเรือ และต่อด้วยรถยนต์ เพื่อนำท่านชมพิพิธภัณฑ์ช่องเขาขาด ชมวีดิทัศน์บอกเล่าของเรื่องราวของอดีตเชลยศึก ซึมซับบรรยากาศความโหดร้ายของสงคราม ผ่านตัวอักษร ภาพวาด และสิ่งของที่จัดแสดง ก่อนเดินเท้าตามเส้นทางรถไฟสายมรณะ สัมผัสบรรยากาศพื้นที่จริงของช่องเขาที่ขาดด้วยแรงงานมนุษย์
  11.40 น.บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น
  13.00 น.ขึ้นรถไฟไปตามเส้นทางสายประวัติศาสตร์ ผ่านช่วงโค้งเลียบถ้ำกระแซ และแม่น้ำแควน้อย
  14.30 น.เดินทางกลับกรุงเทพฯ พร้อมความทรงจำที่ยากจะลืมเลือน
  18.00 น.ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

สำรวจแพ็กเก็จอื่น ๆ

PACKAGE

FH101+ANZAC ANZAC DAY DAWN SERVICE

 • 2 Days 1 Night
 • Thailand-Burma Railway Centre, Bridge over the River Kwai, Death Railway train, Dawn Service at Hellfire Pass Memorial, War Cemetery
PACKAGE

D100 One Day River Kwai Easy

 • 1 วัน
 • ชมพิพิธภัณฑ์ทางรถไฟไทย-พม่า สุสานทหารสัมพันธมิตรดอนรัก สะพานข้ามแม่น้ำแคว และ นั่งรถไฟสายประวัติศาสตร์
PACKAGE

FH 101 River Kwai Delight

 • 2 วัน 1 คืน
 • ชมพิพิธภัณฑ์ทางรถไฟไทย-พม่า สุสานทหารสัมพันธมิตรดอนรัก สะพานข้ามแม่น้ำแคว ล่องเรือชมลำน้ำแคว ชมพิพิธภัณฑ์ช่องเขาขาด หมู่บ้านมอญ ชมระบำมอญ นั่งรถไฟสายประวัติศาสตร์ พักเดอะโฟลทเฮ้าส์ริเวอร์แคว
PACKAGE

FH 102 River Kwai Delight

 • 3 วัน 2 คืน
 • ชมพิพิธภัณฑ์ทางรถไฟไทย-พม่า สุสานทหารสัมพันธมิตรดอนรัก สะพานข้ามแม่น้ำแคว ล่องเรือชมลำน้ำแคว ชมพิพิธภัณฑ์ช่องเขาขาด หมู่บ้านมอญ ชมระบำมอญ นั่งรถไฟสายประวัติศาสตร์ พักเดอะโฟลทเฮ้าส์ริเวอร์แคว
PACKAGE

RS 202 River Kwai Discovery

 • 3 วัน 2 คืน
 • ชมพิพิธภัณฑ์ทางรถไฟไทย-พม่า สุสานทหารสัมพันธมิตรดอนรัก สะพานข้ามแม่น้ำแคว ล่องเรือชมลำน้ำแคว ชมพิพิธภัณฑ์ช่องเขาขาด หมู่บ้านมอญ ชมระบำมอญ น้ำตกไทรโยคใหญ่ ถ้ำละว้า นั่งรถไฟสายประวัติศาสตร์ พักริเวอร์แควรีโซเทล
BOOK
NOW
CLOSE
Check-in
Check-out
1
2
0
3-12 yrs.
BOOK NOW