D100 One Day River Kwai Easy

PACKAGE

ไฮไลต์

ชมพิพิธภัณฑ์ทางรถไฟไทย-พม่า สุสานทหารสัมพันธมิตรดอนรัก สะพานข้ามแม่น้ำแคว และ นั่งรถไฟสายประวัติศาสตร์

 • 1 วัน
2,250 บาท

รายการท่องเที่ยวนี้รวม

 • พาหนะ รับ-ส่ง จากกรุงเทพฯ ถึงกาญจนบุรี
 • ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ดังปรากฎในรายการ
 • อาหารกลางวัน
 • มัคคุเทศก์นำเที่ยว

รายการท่องเที่ยวนี้ไม่รวม

 • รายการพิเศษนอกเหนือจากที่ระบุไว้
 • มื้ออาหารที่มิได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ

หมายเหตุ

 • รายการดังกล่าวสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมของสภาพภูมิอากาศ เวลา และสถานการณ์  ซึ่งคงประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้าของบริษัทฯ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้เผื่อเวลา เมื่อวางแผนการโดยสารเครื่องบิน รถไฟ หรืออื่น ๆ หลังจากทัวร์
 • หากลูกค้าปฏิเสธการให้บริการ รายการใดรายการหนึ่ง ไม่สามารถขอเป็นส่วนลด หรือคืนค่าบริการได้

ค่าบริการ

 • ผู้ใหญ่ ราคาท่านละ 2,250 บาท
 • เด็ก ราคาท่านละ 2,250 บาท

กำหนดกการ

 1. 06.00 น.ออกเดินทางจากจุดนัดหมาย โรงแรมในเขตใจกลางกรุงเทพฯ ด้วยรถปรับอากาศ
  ช่วงเช้าเมื่อเดินทางถึงจังหวัดกาญจนบุรี นำชมพิพิธภัณฑ์ทางรถไฟไทย-พม่า พิพิธภัณฑ์เอกชน ซึ่งจัดแสดงเรื่องราวระหว่างการสร้างทางรถไฟสายไทย-พม่า สมัยสงครามโลกครั้งที่สองอย่างละเอียดที่สุด จากนั้น เยี่ยมชม ที่พักพิงสุดท้ายของเชลยศึกผู้สร้างทางรถไฟสายดังกล่าว ณ สุสานทหารสัมพันธมิตรดอนรัก ซึ่งเป็นสุสานที่ใหญ่ที่สุดในจำนวนสามแห่งที่ตั้งอยู่ตลอดเส้นทางรถไฟไทย-พม่า ตั้งอยู่ใกล้สถานที่ตั้งค่ายกักกันเชลยศึก “กาญจนบุรี” ซึ่งเป็นสถานที่ที่เชลยศึกส่วนใหญ่เดินทางผ่านไปที่ค่ายอื่น หน่วยสุสานทหารบก (The Army Graves Service) สร้างขึ้นหลังจากสงครามโลกครั้งที่สอง และได้ดำเนินการย้ายศพจากที่ฝังศพของค่ายต่างๆ ตลอดเส้นทางรถไฟช่วงล่างในฝ่ายไทย หลังจากดำเนินการเผาศพแล้วได้นำอังคารไปฝังที่หลุมฝังศพสองแห่ง สถานที่ได้รับการดูแลรักษาโดยคณะกรรมาธิการสุสานสงครามแห่งเครือจักรภพ (The Commonwealth war Graves Commission) จากนั้น นำท่าน ชมสะพานข้ามแม่น้ำแควซึ่งโด่งดังไปทั่วโลกจากภาพยนต์ฮอลลีวูด
  11.40 น.บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
  ช่วงบ่ายขึ้นรถไฟไปตามเส้นทางสายประวัติศาสตร์ ผ่านช่วงโค้งเลียบถ้ำกระแซ และแม่น้ำแควน้อยก่อนเดินทางกลับกรุงเทพฯ พร้อมความทรงจำที่ยากจะลืมเลือน ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

สำรวจแพ็กเก็จอื่น ๆ

PACKAGE

FH101+ANZAC ANZAC DAY DAWN SERVICE

 • 2 Days 1 Night
 • Thailand-Burma Railway Centre, Bridge over the River Kwai, Death Railway train, Dawn Service at Hellfire Pass Memorial, War Cemetery
PACKAGE

D100 One Day River Kwai Easy

 • 1 วัน
 • ชมพิพิธภัณฑ์ทางรถไฟไทย-พม่า สุสานทหารสัมพันธมิตรดอนรัก สะพานข้ามแม่น้ำแคว และ นั่งรถไฟสายประวัติศาสตร์
PACKAGE

FH 101 River Kwai Delight

 • 2 วัน 1 คืน
 • ชมพิพิธภัณฑ์ทางรถไฟไทย-พม่า สุสานทหารสัมพันธมิตรดอนรัก สะพานข้ามแม่น้ำแคว ล่องเรือชมลำน้ำแคว ชมพิพิธภัณฑ์ช่องเขาขาด หมู่บ้านมอญ ชมระบำมอญ นั่งรถไฟสายประวัติศาสตร์ พักเดอะโฟลทเฮ้าส์ริเวอร์แคว
PACKAGE

FH 102 River Kwai Delight

 • 3 วัน 2 คืน
 • ชมพิพิธภัณฑ์ทางรถไฟไทย-พม่า สุสานทหารสัมพันธมิตรดอนรัก สะพานข้ามแม่น้ำแคว ล่องเรือชมลำน้ำแคว ชมพิพิธภัณฑ์ช่องเขาขาด หมู่บ้านมอญ ชมระบำมอญ นั่งรถไฟสายประวัติศาสตร์ พักเดอะโฟลทเฮ้าส์ริเวอร์แคว
PACKAGE

RS 202 River Kwai Discovery

 • 3 วัน 2 คืน
 • ชมพิพิธภัณฑ์ทางรถไฟไทย-พม่า สุสานทหารสัมพันธมิตรดอนรัก สะพานข้ามแม่น้ำแคว ล่องเรือชมลำน้ำแคว ชมพิพิธภัณฑ์ช่องเขาขาด หมู่บ้านมอญ ชมระบำมอญ น้ำตกไทรโยคใหญ่ ถ้ำละว้า นั่งรถไฟสายประวัติศาสตร์ พักริเวอร์แควรีโซเทล
BOOK
NOW
CLOSE
Check-in
Check-out
1
2
0
3-12 yrs.
BOOK NOW