รางวัลเกียรติยศ


รางวัลที่ได้รับเป็นการรับประกันความสมบูรณ์แบบของสวรรค์ที่พักผ่อนของเรา บางส่วนของรางวัลที่สำคัญรวมถึงความสำเร็จดังต่อไปนี้

Awards
• FloatHouse is a Luxury Nature River Hotel and won Thailand Boutique Awards in 2014-2015. (Read more)
• Certificate of Excellence for 2013, 2014 and 2015 by Tripadvisor.
• 2012 South East Asia Best Floatels by CNN GO (Read the article)
• 2014 World’s TOP 10 Floating Hotels by Toronto SUN (Read the article)
• The “Travel Pulse” in article has discribe it has way of life, where as Bob Dylan say “Watch the river flow.” (Read more)
• The Telegraph UK has describe The Railway Man: visiting Thailand’s Bridge on the River Kwai and recommend your best stay at The Float House River Kwai. (Read more)


Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Share On Pinterest